kerkdienst Vredeszondag

17 september 2023
10:30 - 11:30
Kerkdiensten
Paleisstraat 8, 2514 AP Den Haag
Ds. Marijn Vermet gaat voor
Thema: "(On)vrede en Nu?
Bijzonderheden: Deze kerkdienst is een gezamenlijke kerkdienst met de Haagse Dominicus en de Haagse Ekklesia op de eerste zondag van de Vredesweek. Deze keer in onze kerk.