Op deze startzondag gaat onze predikant Marijn Vermet voor in dienst met als thema ‘Geloven beweegt ons’. Dit is dit jaar het jaarthema. Het is ook de startzondag voor de kinderdienst. Zij beginnen ook met een nieuw thema: ‘Bijbel basics’. Dit seizoen zullen zij zich richten op de belangrijkste verhalen van het Oude Testament.

Kitty Mul, de pastor van het Aandachtscentrum is uitgenodigd om over haar werk te vertellen. Het aandachtscentrum is gevestigd aan de Schoolstraat in Den Haag en noemt zich de huiskamer van de stad. Het is een plek waar mensen zich onvoorwaardelijk gezien en gekend weten. Drie vrijwilligers uit onze gemeente zetten zich in voor het Aandachtscentrum. Voor meer informatie zie: www.aandachtscentumdenhaag.nl

Na afloop van de dienst is er soep met brood. Graag even opgeven bij de koster via kosterij@dgdenhaag.nl