Adventsmiddag 13 december 2023

13 december 2023
14:00 - 15:30
Adventsmiddag 13 december 2023

Een middag met prachtige Adventsliederen, Gedichten en een verassend Kerstverhaal

Graag opgave via de commissie hulpbetoon of de predikant