Koor

De gemeente heeft een vierstemmig, klein en enthousiast koor, onder leiding van dirigent Ellen de Jonge. Zij is bevoegd koordirigent. We repeteren op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Zes keer per jaar treden we op in de zondagsdienst met eigen liederen en/of ter ondersteuning van de gemeente. Er is altijd ruimte voor nieuwe leden!