Samen Bidden

Heb je weleens in je leven ervaren dat een gebed voor jou persoonlijk van betekenis was? Heb je weleens gemerkt dat anderen voor jou hebben gebeden? In deze kring willen we oefenen in gebed. We delen wat ons bezielt, dankbaar stemt of zorgen baart en verkennen verschillende vormen van gebed. De kring is geschikt voor hen die vertrouwd zijn met gebed, maar voor hen die er wat onwennig instaan.

We komen iedere eerste donderdag van de maand om 19.30 uur bij elkaar in de kerk. De kring duurt ongeveer een uur. De kring wordt begeleid door onze predikant, Marijn Vermet. Opgave of per mail of telefoon naar marijnvermet@gmail.com of 06-24817263