Cursus Biblebasics

Cursus Biblebasics

Hoe lees je de bijbel? Wat hebben de schrijvers ervan willen overbrengen? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het Scheppingsverhaal, het boek Job, of Openbaring? Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? In deze cursus gaan we dieper in op de inhoud van de verschillende bijbelboeken en de uitleg binnen de christelijke traditie. Tot en met januari bestuderen we het Oude Testament, vanaf februari komen het Nieuwe Testament en de doopsgezinde omgang met de Bijbel ter sprake. Deze cursus is bedoeld voor mensen die hun Bijbelkennis willen uitbreiden en zinzoekers in het algemeen. Om de drie weken komen we op donderdag bij elkaar in de Paleiskerk. In het voor jaar van 2025 beginnen we met deze cursus.

Opgave bij onze predikant Marijn Vermet per mail (Marijnvermet@gmail.com) of per telefoon: 06-24817263.