Kinderdienst

Elke tweede zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden is er kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen zijn aanwezig bij het begin van de dienst en gaan dan in eigen groepen aan de slag rond een verhaal. Dit jaar komen de verhalen uit Oude Testament aan bod. Speciale kinderdiensten zijn er op Kerstavond, Palmpasen, Pasen en Pinksteren.