Cursus in Wonderen

Bij de bijeenkomsten staat het gedachtegoed van “Een cursus in wonderen” centraal. Het boek heeft een lange geschiedenis en de inhoud kan je helpen om een weg terug te vinden naar je eigen levensvonk. Het doel is om het wonder in ons dagelijks leven te ervaren. Dat doen we door bij een probleem dat zich voordoet steeds de vraag te stellen: Is er een andere manier om te kijken, naar datgene wat onze gemoedsrust verstoort? De omslag in perceptie, daar draait deze cursus om.

Om de drie weken komen we op woensdagavond bij elkaar in de kerk. De cursus wordt begeleid door Monique Elias en Marijn Vermet. Opgave bij per mail of telefoon 06-24817263.