Presentatie voortgang project Stichting Creating Hope in Society in Oeganda

25 februari 2024
10:30
Kerkdiensten Paleisstraat
Paleiskerk, Paleisstraat 8, 2514 AP Den Haag

Op de vierde zondag in februari, 25 februari 2024 vertellen Esther Bijlsma en Roel van der Wal over de voortgang van het totale project in Oeganda dat onder leiding staat van ons gemeentelid Denis. De bijeenkomst begint om 10.30 uur in de Paleisstraat. U bent van harte welkom.

Op dit moment is er dringende behoefte aan extra financiële hulp. De stichting betaalt het schoolgeld zodat 19 kansarme kinderen tussen de 8 en 14 jaar het hele jaar naar school kunnen gaan. Ten gevolge van de hoge inflatie zijn de kosten van levensonderhoud in Oeganda enorm gestegen. De corrupte regering heeft geen beleid om de armste laag van de bevolking te ondersteunen, met grotere armoede en werkloosheid tot gevolg. Eén van de directe gevolgen is dat het schoolgeld met 50% verhoogd is. We komen als stichting geld te kort om alle 19 kinderen een jaar lang naar school te kunnen gaan.

Helpt u mee? Met € 30,- per maand kan een kind daar een heel jaar naar school. Maar u mag natuurlijk ook een deel daarvan voor uw rekening nemen. Een jaar lang €10,- of € 20,- helpt ook. U kunt uw donatie overmaken op NL46 INGB 0006721195 ten name van Stichting Creating Hope in Society onder vermelding van Schoolgeld. Uw donaties en ook incidentele giften zijn aftrekbaar van de belasting. Het RSIN nummer is 860999191.