Themawandeling: Bomen in de bijbel op landgoed Clingendael

22 september 2024
Activiteiten
Landgoed Clingendael
Bijzonderheden: Deze wandeling wordt georganiseerd i.s.m. de Remonstrantse Gemeente Den Haag in het kader van Geloven in Groen. Nadere informatie volgt nog.
Themawandeling: Bomen in de bijbel op landgoed Clingendael