Extra collecte voor Rwanda Support

Extra collecte voor Rwanda Support

In het tweede kwartaal collecteren wij voor een buitenlands doel: ‘Support Rwanda’. Support Rwanda is een stichting die onder het motto “laten we iets doen, want niets doen is geen optie” in het noordwesten van Rwanda noodhulp verstrekt aan arme gezinnen en alleenstaande moeders. Het werk van Support Rwanda is gestart in de coronatijd, maar is nadien voortgezet omdat er in dit afgelegen gebied grote armoede heerst. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn ook hier de kosten van voedsel met maar liefst 45% gestegen!

De stichting werkt samen met de lokale diaconie van de Presbyterian Church in Rubengerea. De coördinatie van de hulp wordt verzorgd door een team bestaande uit een lokale bewoner, een diaken en de pastoor. Zij doen dit werk op vrijwillige basis.

In samenwerking met dit team worden arme gezinnen, waaronder veel eenoudergezinnen waarvan de vader in de genocide is omgekomen, ondersteund in de basisbehoeften voor levensonderhoud. Verder ontvangen deze families hulp om op termijn zelfvoorzienend te zijn. Zoals hulp bij het aanleggen van een moestuin, de aanschaf van geiten en kippen en voorzieningen voor eigen drinkwater. De kinderen van deze gezinnen worden geholpen met schoolmaterialen en schoolgeld. Ook ontvangen de gezinnen incidenteel hulp voor medische kosten. Informatie is te vinden op www.supportrwanda.com.

In het afgelopen jaar is het gebied waar ‘Support Rwanda’ werkt getroffen door ernstige overstromingen en aardverschuivingen, dus dit jaar wordt er naast de reguliere noodhulp ook hulp verstrekt op het gebied van het herstel van woningen en wegen. Deze hulp geschiedt in samenwerking met Wilde Ganzen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn via de collecte in de kerk deze actie te ondersteunen dan kunt u ook uw bijdrage storten op rekening: NL 93 INGB 0000 295 263  ten name van de Commissie Hulpbetoon   onder vermelding van Support Rwanda.

Wij hopen dat u dit mooie doel van harte zult willen steunen.