Pinkstercollecte: Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit

Pinkstercollecte: Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit

Dit jaar willen we geld bijeenbrengen voor de bibliotheek van het seminarium in Pati (Java).

Al jaren is er een goede band met dit seminarium. Nederlandse doopsgezinde theologen gaven hier in het verleden ook les. In 2022 heeft ds. Paul Thimm er een bezoek gebracht. Samen met de Indonesië Commissie van de ADS geven we financiële steun aan een aantal studenten aan dit seminarie.

Het is belangrijk dat het seminarie ook actuele theologische literatuur kan aanschaffen. Daarover is contact geweest met de leiding van het seminarie en die zou dat heel fijn vinden.

Met uw steun is dat mogelijk. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘Pinkstercollecte’. U kunt ook direct doneren via de QR-code hieronder.

De mensen van wie het e-mailadres bekend is bij de ADS ontvangen op dinsdag 14 mei een betaallink via Kerkaccept.

Pinkstercollecte: Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit

Doneer direct via de QR-code