Schrijven voor vrijheid!

Zoals bekend worden de mensenrechten wereldwijd geschonden: gevangenen zitten zonder proces vast onder slechte omstandigheden. Meestal staan we machteloos met de mond vol tanden, maar er is een mogelijkheid om in actie te komen.

Amnesty International, een non-gouvernementele organisatie, strijdt voor naleving van de mensenrechten. Vrijwilligers kunnen hun steentje bijdragen door machthebbers met handgeschreven brieven om vrijlating te vragen, een eerlijk proces of een humane behandeling. Amnesty Nederland levert hiertoe voorbeeld-brieven.

In de Doopsgezinde Kerk komt elke tweede vrijdagochtend van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur een aantal mensen bij elkaar om brieven te schrijven. Zoals één van de vrijwilligers het formuleerde: “We kunnen zo weinig doen, dit is een concrete actie, daarom doe ik mee.”

Welkom om ook mee te doen!

Voor meer info: kosterij@dgdenhaag.nl