Handtekeningen aangeboden aan Tweede Kamer

Handtekeningen aangeboden aan Tweede Kamer

Vanuit het diepe verlangen naar vrede en vanuit verbijstering en verdriet over het voortdurende wrede geweld in Gaza, werd op 16 maart in 32 doopsgezinde gemeenten een vredeswake gehouden. Aan deze wake was een petitie gekoppeld waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen druk uit te oefenen op de Israëlische regering en op Hamas, voor een onmiddellijk staakt het vuren en een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. Dit leverde in korte tijd meer dan 875 handtekeningen op. Ds. Margarithe Veen en ds. Jan Willem Stenvers boden deze dinsdag 28 mei aan aan de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De Commissie werd vertegenwoordigd door Dogukan Ergin (DENK), Jan Paternotte (D66), Caspar Veldkamp (NSC), Gijs Tuinman (BBB) en Don Ceder (CU).

Tijdens de overhandiging van de petitie spraken de aanbieders en Tweede Kamerleden erover hoe er zo snel mogelijk een einde moet worden gemaakt aan het leed dat het conflict in Gaza veroorzaakt. En over het geloof dat er – geweldloze – manieren zijn die leiden tot vrede en die recht doen aan alle betrokken partijen in dit conflict. Margarithe en Jan Willem vroegen de Tweede Kamerleden nadrukkelijk zich hiervoor in te zetten en spraken de hoop uit dat de petitie hierbij mag helpen.

De leden van de Tweede Kamer gaven aan dat de petitie hen aansprak, omdat die uitgaat van opkomen voor alle slachtoffers, zonder direct te polariseren. De tekst van de petitie is gebaseerd op een eerdere oproep van Mennonite World Conference. In de petitie wordt de Tweede Kamer opgeroepen tot:

*Druk uitoefenen op de Israëlische regering en op Hamas voor een onmiddellijk staakt het vuren. Voor een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. In het besef dat het bevoordelen van één natie of etniciteit ten koste van een andere schadelijk is voor het werk aan Gods Koninkrijk en de mensheid.

*Druk uitoefenen op de Israëlische regering dat zij haar huidige aanvallen op Gaza en de Westelijke Jordaanoever staakt en een begin maakt met het rechtzetten van de decennialange bezetting en onteigening van het Palestijnse volk.

*Druk uitoefenen op de Palestijnse militanten dat zij hun aanvallen op Israëli’s staken, gijzelaars vrijlaten en geweldloze manieren zoeken naar een uitweg.

*Stopzetten van het aanleveren van oorlogsmaterieel vanuit Nederland.

De wake en de petitie zijn een initiatief van Annegreet van der Wijk (DG Bussum-Naarden), Jan Willem Stenvers (DG Utrecht), Jeannette den Ouden (Arboretumkerk Wageningen), Margarithe Veen (DG Zaandam) en Flora Visser (DG De Lytse Streek).

Tekst: Jan Willem Stenvers
Beeld: Commissie Buitenlandse Zaken

Handtekeningen aangeboden aan Tweede Kamer

Podcast 'Ruimte voor de ander'