Collecte 1e kwartaal 2024

Collecte 1e kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar collecteren wij voor de Stichting Weekje Weg.

Deze stichting biedt al 40 jaar vakanties aan gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen. De kinderen van deze gezinnen zien elk jaar hun vriendjes op vakantie gaan, terwijl zij zelf thuis blijven. Zes weken lang thuis, want er is ook geen geld voor het zwembad of een ander uitstapje. En als ze terugkomen op school, dan zijn zij diegenen zonder mooi vakantieverhaal. De stichting verzorgt ook voor Vluchtelingen Werk Nederland vakanties voor eenoudergezinnen.

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ieder mens heeft recht op vakantie, ongeacht zijn/haar financiële en sociale (on)mogelijkheden. De visie van de stichting is dan ook: Vakantie voor iedereen!

Weekje Weg bevordert op deze manier de sociale en maatschappelijke deelname van hun gasten. Door er even helemaal uit te zijn heeft de mens weer nieuwe energie om actief deel te nemen aan de maatschappij. Mensen doen positieve ervaringen op met hun gezin en kinderen kunnen op school ook vakantieverhaal vertellen.

Voor meer informatie: https://www.stichtingweekjeweg.nl/

Mocht u niet in de gelegenheid zijn via de collecte in de kerk deze actie te ondersteunen dan kunt u ook uw bijdrage storten op rekening IBAN: NL 93 INGB 0000 295 263 ten name van de Commissie Hulpbetoon onder vermelding van Stichting Weekje Weg.