Stenen van hoop

Vanochtend was er in onze kerk een Groene Viering. Thema van de dienst was: De toekomst heeft en naam – Hoop. In de viering werd gerefereerd naar de eerste twee coupletten van het nummer De Steen van Bram Vermeulen:

“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien eens gevuld door sneeuw en regen neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rond gesleten, te laten rusten in de luwte van de zee”

Twee jaar geleden heeft onze 12+ groep het krentenboompje op de foto geplant op boomfeestdag. In een versteende stad is het niet eenvoudig om mee te doen aan steenbreek (tegels wippen en daarvoor in de plaatst planten of bomen zetten). De tuin van onze kerk biedt hier niet veel mogelijkheden voor. Ook dit “kiezeltje” telt mee. Met het woord “HOOP’ willen wij dit zichtbaar maken