Vredeswake voor Gaza

Op zaterdag 16 maart geven zoveel mogelijk doopsgezinde gemeenten twaalf uur lang het licht van vrede door in een wake. Elk uur ontsteken we in een doopsgezinde gemeente in Nederland het licht. De doopsgezinde gemeente Den Haag doet mee van 11.00 uur tot 13.00 uur. Komt allen die deze wake steunen.

Het standpunt van Mennonite World Conference is hierbij leidend:

  1. Bid en kom in actie voor een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. In het besef dat het bevoordelen van een natie of etniciteit ten koste van een ander schadelijk is voor het werk van Gods Koninkrijk en de mensheid.
  2. We willen dat de Israëlische regering haar huidige aanvallen op Gaza en de Westelijke Jordaanoever staakt en een begin maakt met het rechtzetten van de decennialange bezetting en onteigening van het Palestijnse volk.
  3. We willen dat Palestijnse militanten hun aanvallen op Israëli’s staken, gijzelaars vrijlaten en geweldloze manieren zoeken naar een uitweg.